ACTUEEL

Maandelijkse vergadering

De Dorpsraad komt 1 x per maand bij elkaar. Meestal op de laatste woensdag van de maand in gemeenschapshuis Den Donck, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Tijdens de rondvraag nodigen we je van harte uit om je eigen punten ter bespreking in te brengen.

De agenda is via de PDF achter de datum te downloaden.

De vergaderdata zijn als volgt:
• woensdag 31 januari
• woensdag 28 februari
• woensdag 28 maart
• woensdag 25 april
• woensdag 30 mei
• woensdag 27 juni
• woensdag 29 augustus
• woensdag 26 september
• woensdag 31 oktober
• woensdag 28 november

PDF
• woensdag 19 december

Zurrikse vlag kopen?

 

In Zurrik hebben we een eigen vlag. Deze hangen we uit bij speciale gelegenheden.
Deze is te koop voor € 29,50.

Actuele thema's

 

We hebben ook een eigen magazine dat 4 x per jaar verschijnt en deur aan deur wordt verspreid. Kopij is van harte welkom. Sturen naar info@zurrikactueel.nl  .

Liever geen Zurrik Actueel in de bus. Stuur een bericht naar bovenstaand emailadres en gevent door aan onze vrijwilligers. je er geen prijs op stelt om dit magazine in je brievenbus te ontva

Sociaal makelaar Mariëte Claessens

Sociaal makelaar Mariëtte Claessens is het aanspreekpunt in Zurrik.

In Cranendonck zijn in iedere kern sociaal makelaars aangesteld om ervoor te zorgen dat hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners komt. Deze werken samen in een team met bewoners (vrijwilligers) uit het dorp en professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 
Je kunt bellen voor ieder probleem waarvoor zich geen oplossing aandient. Ook kun je bellen om gewoon een praatje te maken over iets wat je bezighoudt. Mariëtte is naast klankbord ook een professional die samen met je op zoek gaat naar hulp of je doorverwijst naar de juiste instantie voor hulp, indien nodig of gewenst.
 
Mariëtte zegt: "We bezitten namelijk allemaal onze talenten en vaardigheden. De één heeft een bepaalde kracht en de andere weer zijn kunde. En er zijn altijd mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen kunnen we nuttig zijn voor een ander en hulp bieden waar hulp nodig is."
 
Mevrouw Pieters ziet bijvoorbeeld elk jaar weer op tegen het snoeien van haar klimroos, terwijl meneer Janssen van drie straten verder op rozen als hobby heeft. Mevrouw Pieters is weer een ster op de naaimachine. Ze maakt met alle plezier een broek voor iemand korter. Hoe komen vraag een aanbod bij elkaar?
 
Mariëtte speelt hierin een verbindende rol en brengt talenten bij elkaar. Door dienstenruil 'helpt u uw naaste', leer je meteen je dorpsgenoten op een heel andere manier kennen en maak je Zurrik nog socialer. 
 
Wil je graag ergens mee geholpen worden of wil je iemand anders helpen?
Mariëtte is iedere maandagochtend van 10:30 u tot 11:30 u te bereiken bij "Kom er in" in Den Donck.
Mobiel bereikbaar: 06-82662179   Mail: sociaalmakelaar@cranendonck.nl