Digitaal EnergieCafé over Warmtepompen  26 januari 2022

 

De Energie Cooperatie Cranendonck gaat dit jaar van start met een digitaal EnergieCafe. Op woensdag 26 januari 2022 hebben we Piet Arkesteijn bereid gevonden om een digitale presentatie te geven over ‘Warmtepompen’. Piet, afgestudeerd aan de TU in Delft, is lid van Veldhoven Duurzaam. Een vereniging van enthousiaste vrijwilligers die kennis rondom verduurzaming verzamelen en delen met anderen. Tijdens dit digitale EnergieCafé belicht Piet diverse kanten aspecten van een warmtepomp: waarom zou je een warmtepomp nemen, welke soorten zijn er, hoe werkt het, hoe zit het met kosten en opbrengsten? Verder natuurlijk tips en adviezen. Zoals gebruikelijk bij een EnergieCafé is er ook nu veel ruimte voor vragen en discussies.

Datum: 26 januari 19.30 uur

Kosten: dit EnergieCafé is zowel voor leden als niet-leden gratis

Plaats: digitaal via een link

Aanmelden is verplicht. Meld je aan op  info@cooperatiecranendonck.nl. Uiterlijk 1 dag van tevoren ontvangt je de link die toegang geeft tot de digitale presentatie.

Met vriendelijke groet,

Carla Verweerden

Projectleider participatie & communicatie

 


Carla.verweerden@cooperatiecranendonck.nl

0652481087

Verkeerswerkgroep 

Bijeenkomst: 
HOU ZURRIK AUTOLUW
Dinsdag 7 juli 2019 19:30 Den Donck

Soerendonk Autoluw
PDF – 41,8 KB 691 downloads

Coronacrisis 
Hulp via de burenhulpapp van de dorpsraad Zurrik 

Oproep aan verenigingen om de buren in deze corona crisis mee vorm te geven.

BURENHULP ZURRIK app
Er zijn nu ongeveer 40 mensen die zich hebben aangemeld in deze appgroep. Zij hebben aangegeven dat ze inwoners van Zurrik met een hulpvraag willen helpen. Vanmiddag hebben we met enkele mensen bij elkaar gezeten om na te denken over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan de komende dagen/weken/maanden(?). We realiseren ons ook dat (buurt)verenigingen in deze bijzondere tijd hun leden ook kunnen benaderen met de vraag om contact te blijven houden en extra op elkaar te letten. Zo kunnen we er SAMEN voor zorgen dat we hier (hopelijk) allemaal gezond uit gaan komen...
CONCREET: willen jullie er voor zorgen dat er vanuit alle verenigingen een bericht met bovenstaande strekking naar jullie leden wordt gestuurd? Vraag daarin de leden ook om in de eigen woonomgeving in Zurrik goed op te letten hoe het gaat met (kwetsbare) buurtgenoten. Geef s.v.p. ook door dat hulpvragen door inwoners gemeld kunnen worden (via Whatsapp of telefonisch) aan mijn mobiele nummer: 06-20128067. We zullen dan in afstemming met de Sociaal Makelaar bekijken op welke wijze daarop gereageerd zal worden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hennie Driessen

Vergaderingen dorpsraad zijn vanaf maart vorig jaar gecanceld
vanwege de corona uitbraak.

 

Dorpsraad start met nieuwe vorm van overleggen

In februari 2008 is de Dorpsraad Zurrik gestart.  10 jaar later in 2018 zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe andere vorm van "vergaderen" .  Hoe kunnen we meer inwoners van Zurrik bij bepaalde onderwerpen betrekken.  Om te weten wie in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd is hebben we in 2018  de dorpsenquête  huis aan huis verspreid . Meer dan 100 mensen hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij een of meerdere onderwerpen die we benoemd hebben in de enquête.  

Het heeft wat langer geduurd voordat we aan de slag konden gaan met de nieuw bedachte werkwijze. Stijn Groenen uit Zurrik heeft speciaal hiervoor een programma ontwikkeld en de hosting daarvan is door Vedaweb gesponsord. Het is nu mogelijk dat iedereen die in 1 projectgroep samen werkt aan een onderwerp dit ook vanuit thuis en op een tijdstip kan doen waarop het u het beste uit komt. Alle leden van een bepaalde projectgroep kunnen op die manier inbreng geven en ontwikkelingen binnen hun project actief volgen op ieder moment van de dag.

Bij het invullen van de dorpsenquête hebben de mensen  aangegeven betrokken te willen zijn bij één of meerdere projecten van de dorpsraad.  De gegevens ( naam emailadres en telefoonnummer) zijn opgeslagen bij de secretaris van de Dorpsraad ( Marcel Lammers) en worden uitsluitend gebruikt om inwoners die zich hebben aangemeld in de dorpsenquête via mail uit te nodigen om actief deel te nemen aan een project. Alle lopende projecten hebben een projectleider. In de email staat de naam van de projectleider . Als iemand actief in de projectgroep wil gaan deelnemen meldt hij/zij  dat aan de projectleider. Liefst via de email met een CC aan de secretaris van de dorpsraad; willie@dorpsraadzurrik.nl .

De secretaris van de dorpsraad voegt de persoon toe aan het project in het programma projecten dorpsraad Zurrik.  Voor het  proces van inloggen en werkwijze binnen het programma ontvangt de deelnemer een procesbeschrijving.

De volgende projecten zijn van start gegaan:

 

       Naam Project                       Projectleider                                      Email projectleider

1    Baronie van Cranendonck      Jan van der Putten                              putten@zonnet.nl

2    Verkeersveiligheid                 Milan van Knippenberg                        famvanknip@hotmail.com

3    Woningbouw in Zurrik           Jac de Werdt                                       werdt027@planet.nl

4    Herinrichting Jan Maasplein   Henk Aarts                                         info@henkaarts.nl

5    Burenhulp / eenzaamheid      Marcel Lammers                                m.lammers5@chello.nl

6    Zwerfafval / afvalbeleid        Hennie Driessen                                 h.driessen96@upcmail.nl

7    Verenigingsleven /leefbaarheid  Marcel  Lammers                           m.lammers5@chello.nl

8    Verfraaiing straatbeeld           Fred Smits                                        fredsmits@outlook.com

9    Communicatie                        Fred Smits                                        fredsmits@outlook.com

10  Asbestsanering                       Hennie Driessen                                h.driessen96@upcmail.nl

11  Onderhoud platsoenen           Wil Moors                                          wilmoors@live.nl

Als Dorpsraad Zurrik hopen we dat deze aanpak  het voor veel meer inwoners van ons mooie dorp mogelijk gaat zijn om een bijdrage te leveren om van Zurrik naar de toekomst toe een nòg fijnere plaats te maken!

 

De enquête is al even geleden daarom doet de dorpsraad via dit artikel een oproep aan de inwoners van Zurrik om actief deel te nemen aan een of meerder projecten.  Een email aan de projectleider en een cc aan de secretaris dorpsraad: willie@dorpsraadzurrik.nl  is voldoende.

 We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen ook daadwerkelijk “mee willen gaan doen”.

Op die manier hopen we onze leus: Zurrik dá make we same! de komende jaren nòg meer vorm te gaan geven.

Hoe veilig is jouw huis ??? 

De donkere dagen voor en rond de feestdagen zijn favoriet bij de inbrekers.

Dinsdag 3 december 2019  is er een voorlichtingsavond geweest in den Donck.  De avond was georganiseerd in samenwerking met de politie , brabant veilig en de coördinator van de buurtpreventie app Cranendonck.

Natuurlijk is een inbraak niet altijd te voorkomen. Maar je kunt het de inbrekers wel moeilijk maken.

Gratis woningscan

Veilig Brabant  voert kosteloos een scan van je woning uit.

Wat houdt de scan in?

De Woonveilig scan is een gratis en vrijblijvend rapport waarbij alle gevelelementen (ramen/deuren) en ruimtes worden beoordeeld op inbraakveiligheid. In een rapport wordt de beoordeling per ruimte beschreven en voorzien van een motivatie (risico-beschrijving) en een concrete omschrijving van de verbeterpunten.

 

Ga voor meer informatie naar :  https://www.brabantveilig.nl/woonveilig-scan/

 

Buurtpreventie-app

BuurtWhatsApp als onderdeel van Buurtpreventie

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief die als moderne vorm van buurtwacht een belangrijke rol speelt binnen buurt- en wijkpreventie.

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek van de straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Help Soerendonk veiliger maken en meldt je aan bij de buurtwhatsapp.

Je kunt je opgeven door het sturen van een app naar de coördinator Whatsapp inbraakpreventie:  06-10383607

Vermeld daarbij uw naam, adres en 06 nummer.

Maandelijkse vergadering

De Dorpsraad komt 1 x per maand bij elkaar. Meestal op de laatste woensdag van de maand in gemeenschapshuis Den Donck, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Tijdens de rondvraag nodigen we je van harte uit om je eigen punten ter bespreking in te brengen.

De agenda is via de PDF achter de datum te downloaden.

De vergaderdata 2019 zijn als volgt:
• woensdag 26 november 
• woensdag 18 december 

Zurrikse vlag kopen?

 

In Zurrik hebben we een eigen vlag. Deze hangen we uit bij speciale gelegenheden.
Deze is te koop voor € 29,50.

Actuele thema's

 

We hebben ook een eigen magazine dat 4 x per jaar verschijnt en deur aan deur wordt verspreid. Kopij is van harte welkom. Sturen naar info@zurrikactueel.nl  .

Liever geen Zurrik Actueel in de bus. Stuur een bericht naar bovenstaand emailadres en gevent door aan onze vrijwilligers. je er geen prijs op stelt om dit magazine in je brievenbus te ontvangen.

Sociaal makelaar Mariëte Claessens

Sociaal makelaar Mariëtte Claessens is het aanspreekpunt in Zurrik.

In Cranendonck zijn in iedere kern sociaal makelaars aangesteld om ervoor te zorgen dat hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners komt. Deze werken samen in een team met bewoners (vrijwilligers) uit het dorp en professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 
Je kunt bellen voor ieder probleem waarvoor zich geen oplossing aandient. Ook kun je bellen om gewoon een praatje te maken over iets wat je bezighoudt. Mariëtte is naast klankbord ook een professional die samen met je op zoek gaat naar hulp of je doorverwijst naar de juiste instantie voor hulp, indien nodig of gewenst.
 
Mariëtte zegt: "We bezitten namelijk allemaal onze talenten en vaardigheden. De één heeft een bepaalde kracht en de andere weer zijn kunde. En er zijn altijd mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen kunnen we nuttig zijn voor een ander en hulp bieden waar hulp nodig is."
 
Mevrouw Pieters ziet bijvoorbeeld elk jaar weer op tegen het snoeien van haar klimroos, terwijl meneer Janssen van drie straten verder op rozen als hobby heeft. Mevrouw Pieters is weer een ster op de naaimachine. Ze maakt met alle plezier een broek voor iemand korter. Hoe komen vraag een aanbod bij elkaar?
 
Mariëtte speelt hierin een verbindende rol en brengt talenten bij elkaar. Door dienstenruil 'helpt u uw naaste', leer je meteen je dorpsgenoten op een heel andere manier kennen en maak je Zurrik nog socialer. 
 
Wil je graag ergens mee geholpen worden of wil je iemand anders helpen?
Mariëtte is iedere maandagochtend van 10:30 u tot 11:30 u te bereiken bij "Kom er in" in Den Donck.
Mobiel bereikbaar: 06-82662179   Mail: sociaalmakelaar@cranendonck.nl