Laatste overleg dorpsraad Zurrik 

 

Op 29 november 2023  om 20.00 uur zal er voor de laatste keer een dorpsraad bijeenkomst zijn in den Donck Soerendonk van de dorpsraad Zurrik.

Vorig jaar heeft de dorpsraad Zurrik aangekondigd om te willen stoppen in de hoop dat nieuwe en vooral ook jongeren inwoners van het dorp het stokje overnemen.

Onder de naam "Willie" heeft het dorp begin dit jaar op een ludieke manier kennis mogen maken met een nieuw initiatief.  De dorpsraad heeft overleg met deze groep gehad. Zij hebben dezelfde doelstellingen als de dorpsraad. Ook heeft de Willie groep aangegeven de lopende initiatieven van de dorpsraad, zoals het blad Zurrik Actueel, het ophalen van oud papier, de lichtornamenten, de acties rondom de kermis, de brinkenwandeling ook te zien als activiteiten die zij onder hun hoede willen nemen.

In de vergadering van 29 november as zullen zij zich presenteren en uitleggen op welke wijze zij invulling gaan geven aan hun initiatief.

De laatste vergadering begint met een korte terugblik op de afgelopen 15 jaar. Ook nemen we nog afscheid van een paar bestuursleden.

Daarna volgt een presentatie van  " Willie " en een korte uitleg over "Bie Willie" ( het bierviltje dat bij alle inwoners van Soerendonk in de bus is gevallen).

We sluiten de avond af met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje . Leden van de werkgroepen en oud bestuursleden zijn uitgenodigd.

Alle reden voor alle belangstellenden om naar het overleg te komen .

Tot Ziens

 

 

Fotolegpuzzel Soerendonk

In samenwerking met de Dorplein Uniek heeft ook Soerendonk een fotolegpuzzel. De fotolegpuzzel van Soerendonk heeft dezelfde opmaak en uitstraling als de foto legpuzzels van Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Maarheeze en Budel. De puzzel is te koop via de webshop van de website van de dorpsraad.( www.dorpsraadzurrik.nl) .

Kosten bedragen € 15,-- 

Een financiële bijdrage van de gemeente Cranendonck en de samenwerking met Dorplein Uniek hebben de realisatie van de puzzel mogelijk gemaakt.

Er zijn 100 puzzels beschikbaar. Dus wees er op tijd bij en wacht niet te lang om teleurstelling te voorkomen.

De verkoop loopt erg goed. Er zijn op dit moment ( 21 november 23) nog enkele puzzels te koop. 

 

Het Energie café

 

6 september 2023: Het EnergieCafé kijkt in de toekomst

Op 6 september 2023 zal Paul Gosselink tijdens het EnergieCafé zijn licht laten schijnen op ‘waterstof’. Paul is bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij verantwoordelijk voor o.a. de Innovatie Coalitie Waterstof. Daarvoor spreekt Paul met diverse bedrijven en kennisinstellingen. Er ligt nu een eerste opzet om te komen tot een blauwdruk voor de maakindustrie.

Vragen als ‘is waterstof economisch rendabel te maken, wie speelt hierbij een rol en welke partijen zijn hierbij betrokken’ komen regelmatig op zijn buro.

Bent jebenieuwd wanneer jede eerst pilots kunt zien, en waar? Of wilt je weten of jouw auto binnenkort op waterstof kan rijden? Kom dan naar het EnergieCafé van 6 september a.s.

 Entree: gratis voor leden.

Niet-leden betalen € 5,—. Er is een mogelijkheid om ter plaatse lid te worden van het ECC. Het lidmaatschap kost € 10,— per jaar en dan zijn alle EnergieCafés gratis toegankelijk. Aanmelden voor het EnergieCafé kan via de <website>.

 

Met vriendelijke groet,

Carla Verweerden

Projectleider participatie & communicatie

Carla.verweerden@cooperatiecranendonck.nl

0652481087

 

 

Nieuwjaarzingen 2023 

 

Afscheid van 5 bestuursleden Dorpsraad

 

 

De Dorpsraad Zurrik heeft eerder dit jaar aangegeven niet langer in de huidige opzet door te willen gaan. Het is tijd voor nieuwe mensen en verjonging van de Dorpsraad om na te denken wat voor ons dorp belangrijk is en dit verder op te pakken. Hoe kunnen we ons dorp naar de toekomst leefbaar houden. 

Gelukkig zijn er een aantal inwoners , ook een aantal die nog niet zo lang in Zurrik wonen, bereid om mee te denken over een doorstart van de Dorpsraad in projectvorm. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit melden.

Op 30 november 2022 heeft de Dorpsraad Zurrik, tijdens een informele bijeenkomst, afscheid genomen van vijf leden . Op deze manier ontstaat er ruimte in het bestuur voor nieuwe mensen.

Ieder aftredend lid is in het zonnetje gezet en allen verdienen een welgemeend dankjewel voor hun inzet. Ieder heeft op zijn manier, met zijn eigen talenten, zijn best gedaan om Zurrik op de kaart te zetten .

Naast een mooie bos bloemen kregen zij, als tastbare herinnering aan de dorpsraad , een mooie houten serveerplank met een persoonlijk door Fred Smits bedachte "Willie".

Toos Slegers was lid van het eerste uur ( voorjaar 2008) . Zij is de enige vrouw op dit moment in de raad.  Actief heeft zij meegepraat over de nieuwe vorm van afval ophalen in de gemeente. De afvalzakken tegen betaling voor het restafval hebben geen lang leven gekend en zijn begin dit jaar weer afgeschaft. Toos hield van knutselen en ontwierp verschillende mooie kaartjes voor de dorpsraad.  

Hans van Steinvoorte was lid vanaf januari 2013. Kenmerkend voor Hans waren zijn kritische opmerkingen en vaak de waarschuwing dat een en ander niet zou gaan werken.  Dat laatste was zeker het geval in de samenwerking met de gemeentelijke organisatie.

Wiel Moors  ook lid vanaf het eerste uur, was geen man van veel woorden. Hij stak liever zijn handen uit de mouwen en heeft op die manier veel werk verzet voor de Dorpsraad. Met name het helpen bij de aanleg van de brinkenwandeling en het onderhoud daarvan.

Henk Aarts  was lid van de Dorpsraad vanaf het eerst uur. Henk is vooral de man van de ideeën, concepten en veel wijze woorden. Samen met Hennie Driessen het gezicht van de Dorpsraad bij de gemeente en de dorpplatforms in Cranendonck. Actief meegedacht  met de gemeente over de visie op de ontwikkeling van de participatie dorpsplatforms en wat dat betekent voor de gemeentelijke organisatie.

Henk zijn visie op verkeer, de baronie van Cranendonck en de herinrichting van het Jan Maasplein  waren helder en duidelijk echter de medewerking hierin van de gemeente viel ronduit tegen.

Maar niettemin heeft Henk aan de gemeenschap van Zurrik twee mooie projecten nagelaten waarop we trots zijn. Het eerste project was de Zurrikse vlag , die wappert bij feestelijke en droevige gebeurtenissen. Met de opbrengst de verkoop vlaggen hebben de AED's voor ons dorp gekocht. Het tweede project is de Brinkenwandeling die op een creatieve manier is vormgeven met zuiltjes en bijbehorende teksten en een routebeschrijving.

Voor onze "Willie-schrijver" Fred Smits was één Willie voor Henk niet voldoende. Hij produceerde speciaal voor hem een heel boekwerk met Willie's .

 

Hennie Driessen  was vanaf het eerste moment de voorzitter en de kartrekker van de Dorpsraad Zurrik.

Op een zeer prettige manier wist hij de maandelijkse vergaderingen te leiden. Hij  betrok de aanwezige toehoorders altijd bij de vergadering en nodigde ze uit om actief mee te denken en te praten. Mogelijk dat door deze werkwijze de vergaderingen altijd goed bezocht zijn.

Hennie is een groot voorstander van het Zurriks dialect. Alle vergaderingen hield hij in het dialect en de gasten van buiten Zurrik kregen altijd de vraag of ze het dialect verstonden en als dat niet was, moest men dat maar kenbaar maken. Maar dit gebeurde nooit.

Hennie was al door zijn nieuwe functie als wethouder van de gemeente Cranendonck in mei van dit jaar teruggetreden als voorzitter en lid van de dorpsraad.

 

Als afsluiting sprak wethouder Hennie Driessen de hoop uit dat er enthousiaste mensen opstaan in Zurrik om het werk van de Dorpsraad voort te zetten.

 

(Waarnemend) voorzitter Dorpsraad

Marcel Lammers

Bijeenkomst woensdag 30 november 2022 

Op woensdag 30 november 22 is er om 19.30 uur een bijeenkomst van de dorpsraad Zurrik.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we formeel afscheid nemen van een 5 tal bestuursleden; Hennie Driessen, Henk Aarts, Toos Slegers, Wil Moors en Hans Steinvoorte.

Om hen te danken zullen we er een gezellige bijeenkomst van maken met een drankje en een hapje. Iedereen die zich betrokken voelt is welkom. 

In oktober is er geen dorpsoverleg. 

Op 28 september zijn we met een aantal inwoners van Soerendonk bij elkaar geweest om te praten over de doorstart dorpsraad. 

Belangrijkste besluiten van die avond zijn dat de Dorpsraad in de lucht blijft. Er zijn een aantal inwoners in Soerendonk die bereid zijn om hun schouders er onder te zetten. 

Ze gaan van start met een paar projecten. Zodra hier meer over bekend is zal hierover gecommuniceerd worden. 

Een aantal bestuursleden gaan afscheid nemen van de dorpsraad. Hennie Driessen is in mei jl teruggetreden ivm zijn wethouderschap. Verder treden af Henk Aarts, Toos Slegers, Wil Moors en Hans Steinvoorte. 

Doorstart dorpsraad Soerendonk

Begin dit jaar hebben we aangekondigd om als huidig bestuur te willen stoppen. 

In de vergadering van mei jl hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Hennie Driessen. Door zijn wethouderschap is het niet mogelijk om nog langer voorzitter te zijn van de dorpsraad. Erg jammer want Hennie heeft alijd met veel spirit de vergaderingen geleid. 

Als waarnemend voorzitter zal Marcel Lammers trachten om de doorstart van de dorpsraad vorm te geven.

Op 28 september komt de dorpsraad met een aantal inwoners van Soerendonk bij elkaar om te praten over de doorstart dorpsraad. Op de agenda staat de visie en structuur van de dorpsraad. Hopelijk slagen we er samen in om nieuwe mensen in het bestuur te krijgen die de belangen van ons dorp willen uitdragen . 

 

 

Vergadering dorpsraad woensdag 25 mei 2022

Kom ook en praat/denk mee met Joost Stemkens op 25 mei over marketing van het “merk Zurrik”…  

 

Op deze avond zal Joost Stemkens als voorzitter van Dorpsoverleg Meijel komen vertellen over wat een projectgroep van enthousiaste inwoners een aantal jaren geleden heeft gedaan om het beeld en het zelfbewustzijn over het dorp wat duidelijker en steviger neer te zetten.

Hij vertelt op een bevlogen en enthousiaste manier over hoe dit proces bij hen heeft geholpen om veel meer inwoners actief te betrekken bij het dorp.

We hopen dat dit keer zeker ook de inwoners van Zurrik aanwezig gaan zijn die werkzaam zijn in het wereldje van marketing en branding en die vanuit hun eigen deskundigheid en expertise mee willen praten en werken om het “merk Zurrik” steviger en duidelijker neer te gaan zetten.

Maar natuurlijk ben je ook van harte welkom als je op de hoogte wil zijn en blijven van hoe stichting Dorpsraad Zurrik er in de (nabije) toekomst komt uit te zien.

 

Vorige 2 bijeenkomsten hebben we samen met alle aanwezigen gesproken over ons besluit om te gaan stoppen in de huidige werkvorm van Dorpsraad Zurrik. En daarbij gelukkig ook al wat ideeën gehoord en enthousiaste (nieuwe) dorpsgenoten ontmoet.

Mooi om van hen te horen hoe fijn zij het leven in ons dorp ervaren! En fantastisch dat zij ook mee willen praten en denken over wat er de komende jaren nog beter en mooier kan…

Iedere inwoner van Zurrik is dus van harte uitgenodigd om op woensdag 25 mei a.s. tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur aanwezig te zijn bij deze speciale bijeenkomst. De vergaderlocatie is Gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 in Soerendonk.

 

Als je betrokken bent bij ons dorp en je vindt de manier waarop we samen leven belangrijk: kom dan ook op 25 mei en praat met ons mee over wat JIJ voor Zurrik kunt en wilt gaan doen!

Energieopslag in de thuissituatie  11 mei 2022

Zelf opgewekte energie opslaan? Kom naar het EnergieCafé van Energiecoöperatie Cranendonck

Op woensdag 11 mei organiseert Energiecoöperatie Cranendonck in de Smederij in Cranendonck weer een fysiek EnergieCafé. Ditmaal staat het thema 'energieopslag' centraal. Het aantal opgewekte duurzame KWh neemt enorm snel toe, zowel in grote projecten als bij individuele huishoudens. Maar hoe staat het met de opslag van deze opgewekte energie? En wat is er mogelijk op het niveau van een individueel huishouden? Zijn we al zover en wat is dan kansrijk?

Laat je informeren!

Het EnergieCafé op 11 mei start om 19.30 uur en is gratis voor leden van de ECC.

Niet leden betalen €5,-- . Er is een mogelijkheid om ter plaatse lid te worden. Een lidmaatschap kost € 10,-- en daarmee heb je gratis entree tot alle EnergieCafés. Meld je aan via de website www.cooperatiecranendonck.nl.

 

Dorpsraadsvergadering woensdag 20 april 2022 

om 19.30 uur in het gemeenschapshuis Den Donck.

Stel jezelf de vraag wat JIJ voor Zurrik kunt/wilt gaan doen….!!!

 

Op woensdag 30 maart hebben we met de aanwezigen tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Dorpsraad Zurrik gesproken over een aantal achterliggende redenen van het besluit om te gaan stoppen in de huidige samenstelling. Alle aanwezigen bedankt voor jullie actieve deelname en betrokkenheid. Er is toen ook uitgelegd dat het iDOP uit 2008 aan een nieuwe “update” toe is. Vanuit de gemeente Cranendonck zal Wil v.d. Coelen tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 20 april aanwezig zijn om toe te lichten waarom het van belang is dat veel meer en ook andere inwoners van Zurrik zich hiermee gaan bezig houden. En gelijktijdig hebben we een uitnodiging ontvangen vanuit woningbouwvereniging woCom om als inwoners van Soerendonk en vanuit diverse “groepen” deel  te gaan nemen aan het opstellen van een gebiedsvisie. Wat de verschillen zijn tussen deze beide “visie-documenten” en op welke wijze deze elkaar kunnen versterken zullen we volgende week woensdag 20 april gaan bespreken. Vanuit woCom zal Ankie Verspeek aanwezig zijn en hopelijk ook nog wat andere betrokkenen…

Één van de ideeën uit de vorige vergadering zal worden toegelicht: het organiseren van zgn. “doelgroep-gesprekken” om zoveel mogelijk inwoners van Zurrik te betrekken bij wat men belangrijk vindt voor de (nabije) toekomst.

 

Iedere inwoner van Zurrik is dus van harte uitgenodigd om op woensdag 20 april a.s. tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur aanwezig te zijn bij deze belangrijke bijeenkomst. De vergaderlocatie is Gemeenschapshuis Den Donck aan de van Schaiklaan 1 in Soerendonk.

In plaats van te rouwen om het toekomstige “overlijden” van Dorpsraad Zurrik in de huidige vorm willen we ons heel graag samen gaan verheugen op de “geboorte” van een jonge(re) groep enthousiaste inwoners die de (nòg betere) toekomst van Zurrik met heel veel dorpsgenoten samen vorm gaan geven.

 

Als je betrokken bent bij ons dorp en je vindt de manier waarop we samen leven belangrijk: kom dan ook op 20 april en praat met ons mee over wat JIJ voor Zurrik kunt en wilt gaan doen!

 

Het integraal dorpsontwikkelingsprogramma Soerendonk 2008 (IDOP)

 

In de vergadering van de dorpsraad woensdag 30 maart 2022 is het IDOP 2008 ter sprake gekomen. Op verzoek van verschillende aanwezigen die avond is het mogelijk gemaakt om het IDOP 2008 te downloaden. 

 

IDOP soerendonk 2008.pdf

download het bestand door op bovenstaande link te klikken.

 

Belangrijke vergadering woensdag 30 maart 22 om 19.30 uur in den Donck.

Dorpsraad Zurrik gaat er mee stoppen: wie gaat er door….?

 

Vorige maand is het in de agenda en in de vergadering al kort besproken en op woensdag 30 maart a.s. willen we daarover vanaf 19.30 uur in Gemeenschapshuis Den Donck in Soerendonk iets meer toelichten: we hebben besloten om er als stichting Dorpsraad Zurrik in de huidige samenstelling mee te gaan stoppen. En daarmee willen we graag ook ruimte bieden aan andere/jongere inwoners van ons prachtige dorp om de slogan: “dá mâke we sâme…” een nieuwe invulling te gaan geven. De “erfenis” die we vanuit de 3 werkgroepen hebben willen we heel graag overdragen aan iedereen die daarin is geïnteresseerd. Op die manier willen we op de gebieden Openbare Ruimte, Sociaal Maatschappelijk en Bouwen &Wonen laten zien waar we allemaal mee bezig zijn geweest. Ook willen we op korte termijn iedereen met een “zurrikhart” uitnodigen om op een creatieve manier mee te gaan denken over hoe we ons dorp wat positiever kunnen maken… Iedereen die hierover ideeën heeft en deze wil delen is zeker van harte welkom dan.

 

Het besluit om te gaan stoppen is zeker niet genomen omdat we klaar zijn… In tegendeel: we weten dat er nog heel veel zaken zijn die we graag anders/beter zouden willen hebben. We hebben hier vanaf 2008 met een groep mensen keihard ons best voor gedaan, maar het is nu tijd geworden dat anderen het over gaan nemen. En het bijvoorbeeld ook op een andere manier aan gaan pakken… Omdat we natuurlijk het allerbeste met Zurrik voor hebben gaan we er niet zo maar mee stoppen. We willen in de bijeenkomsten net vóór de zomer en net daarna telkens aan één  van de 3 thema’s aandacht gaan besteden.

 

Iedere inwoner van Zurrik is dus van harte uitgenodigd om op woensdag 30 maart a.s. tussen 19.30 en uiterlijk 22.00 uur aanwezig te zijn bij deze belangrijke bijeenkomst.

In plaats van te rouwen om het a.s. “overlijden” van Dorpsraad Zurrik willen we ons heel graag samen gaan verheugen op de geboorte van een jonge(re) groep enthousiaste inwoners die de toekomst van Zurrik in eigen hand wil gaan nemen.

 

 

 

 

Verkeerswerkgroep 

Soerendonk Autoluw
PDF – 41,8 KB 1415 downloads

Coronacrisis 
Hulp via de burenhulpapp van de dorpsraad Zurrik 

Oproep aan verenigingen om de buren in deze corona crisis mee vorm te geven.

BURENHULP ZURRIK app
Er zijn nu ongeveer 40 mensen die zich hebben aangemeld in deze appgroep. Zij hebben aangegeven dat ze inwoners van Zurrik met een hulpvraag willen helpen. Vanmiddag hebben we met enkele mensen bij elkaar gezeten om na te denken over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan de komende dagen/weken/maanden(?). We realiseren ons ook dat (buurt)verenigingen in deze bijzondere tijd hun leden ook kunnen benaderen met de vraag om contact te blijven houden en extra op elkaar te letten. Zo kunnen we er SAMEN voor zorgen dat we hier (hopelijk) allemaal gezond uit gaan komen...
CONCREET: willen jullie er voor zorgen dat er vanuit alle verenigingen een bericht met bovenstaande strekking naar jullie leden wordt gestuurd? Vraag daarin de leden ook om in de eigen woonomgeving in Zurrik goed op te letten hoe het gaat met (kwetsbare) buurtgenoten. Geef s.v.p. ook door dat hulpvragen door inwoners gemeld kunnen worden (via Whatsapp of telefonisch) aan mijn mobiele nummer: 06-20128067. We zullen dan in afstemming met de Sociaal Makelaar bekijken op welke wijze daarop gereageerd zal worden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Hennie Driessen

 

Dorpsraad start met nieuwe vorm van overleggen

In februari 2008 is de Dorpsraad Zurrik gestart.  10 jaar later in 2018 zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe andere vorm van "vergaderen" .  Hoe kunnen we meer inwoners van Zurrik bij bepaalde onderwerpen betrekken.  Om te weten wie in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd is hebben we in 2018  de dorpsenquête  huis aan huis verspreid . Meer dan 100 mensen hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij een of meerdere onderwerpen die we benoemd hebben in de enquête.  

Het heeft wat langer geduurd voordat we aan de slag konden gaan met de nieuw bedachte werkwijze. Stijn Groenen uit Zurrik heeft speciaal hiervoor een programma ontwikkeld en de hosting daarvan is door Vedaweb gesponsord. Het is nu mogelijk dat iedereen die in 1 projectgroep samen werkt aan een onderwerp dit ook vanuit thuis en op een tijdstip kan doen waarop het u het beste uit komt. Alle leden van een bepaalde projectgroep kunnen op die manier inbreng geven en ontwikkelingen binnen hun project actief volgen op ieder moment van de dag.

Bij het invullen van de dorpsenquête hebben de mensen  aangegeven betrokken te willen zijn bij één of meerdere projecten van de dorpsraad.  De gegevens ( naam emailadres en telefoonnummer) zijn opgeslagen bij de secretaris van de Dorpsraad ( Marcel Lammers) en worden uitsluitend gebruikt om inwoners die zich hebben aangemeld in de dorpsenquête via mail uit te nodigen om actief deel te nemen aan een project. Alle lopende projecten hebben een projectleider. In de email staat de naam van de projectleider . Als iemand actief in de projectgroep wil gaan deelnemen meldt hij/zij  dat aan de projectleider. Liefst via de email met een CC aan de secretaris van de dorpsraad; willie@dorpsraadzurrik.nl .

De secretaris van de dorpsraad voegt de persoon toe aan het project in het programma projecten dorpsraad Zurrik.  Voor het  proces van inloggen en werkwijze binnen het programma ontvangt de deelnemer een procesbeschrijving.

De volgende projecten zijn van start gegaan:

 

       Naam Project                       Projectleider                                      Email projectleider

1    Baronie van Cranendonck      Jan van der Putten                              putten@zonnet.nl

2    Verkeersveiligheid                 Milan van Knippenberg                        famvanknip@hotmail.com

3    Woningbouw in Zurrik           Jac de Werdt                                       werdt027@planet.nl

4    Herinrichting Jan Maasplein   Henk Aarts                                         info@henkaarts.nl

5    Burenhulp / eenzaamheid      Marcel Lammers                                m.lammers5@chello.nl

6    Zwerfafval / afvalbeleid        Hennie Driessen                                 h.driessen96@upcmail.nl

7    Verenigingsleven /leefbaarheid  Marcel  Lammers                           m.lammers5@chello.nl

8    Verfraaiing straatbeeld           Fred Smits                                        fredsmits@outlook.com

9    Communicatie                        Fred Smits                                        fredsmits@outlook.com

10  Asbestsanering                       Hennie Driessen                                h.driessen96@upcmail.nl

11  Onderhoud platsoenen           Wil Moors                                          wilmoors@live.nl

Als Dorpsraad Zurrik hopen we dat deze aanpak  het voor veel meer inwoners van ons mooie dorp mogelijk gaat zijn om een bijdrage te leveren om van Zurrik naar de toekomst toe een nòg fijnere plaats te maken!

 

De enquête is al even geleden daarom doet de dorpsraad via dit artikel een oproep aan de inwoners van Zurrik om actief deel te nemen aan een of meerder projecten.  Een email aan de projectleider en een cc aan de secretaris dorpsraad: willie@dorpsraadzurrik.nl  is voldoende.

 We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen ook daadwerkelijk “mee willen gaan doen”.

Op die manier hopen we onze leus: Zurrik dá make we same! de komende jaren nòg meer vorm te gaan geven.

Actuele thema's

 

We hebben ook een eigen magazine dat 4 x per jaar verschijnt en deur aan deur wordt verspreid. Kopij is van harte welkom. Sturen naar info@zurrikactueel.nl  .

Liever geen Zurrik Actueel in de bus. Stuur een bericht naar bovenstaand emailadres en gevent door aan onze vrijwilligers. je er geen prijs op stelt om dit magazine in je brievenbus te ontvangen.

Sociaal makelaar Mariëte Claessens

Sociaal makelaar Mariëtte Claessens is het aanspreekpunt in Zurrik.

In Cranendonck zijn in iedere kern sociaal makelaars aangesteld om ervoor te zorgen dat hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners komt. Deze werken samen in een team met bewoners (vrijwilligers) uit het dorp en professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 
Je kunt bellen voor ieder probleem waarvoor zich geen oplossing aandient. Ook kun je bellen om gewoon een praatje te maken over iets wat je bezighoudt. Mariëtte is naast klankbord ook een professional die samen met je op zoek gaat naar hulp of je doorverwijst naar de juiste instantie voor hulp, indien nodig of gewenst.
 
Mariëtte zegt: "We bezitten namelijk allemaal onze talenten en vaardigheden. De één heeft een bepaalde kracht en de andere weer zijn kunde. En er zijn altijd mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen kunnen we nuttig zijn voor een ander en hulp bieden waar hulp nodig is."
 
Mevrouw Pieters ziet bijvoorbeeld elk jaar weer op tegen het snoeien van haar klimroos, terwijl meneer Janssen van drie straten verder op rozen als hobby heeft. Mevrouw Pieters is weer een ster op de naaimachine. Ze maakt met alle plezier een broek voor iemand korter. Hoe komen vraag een aanbod bij elkaar?
 
Mariëtte speelt hierin een verbindende rol en brengt talenten bij elkaar. Door dienstenruil 'helpt u uw naaste', leer je meteen je dorpsgenoten op een heel andere manier kennen en maak je Zurrik nog socialer. 
 
Wil je graag ergens mee geholpen worden of wil je iemand anders helpen?
Mariëtte is iedere maandagochtend van 10:30 u tot 11:30 u te bereiken bij "Kom er in" in Den Donck.
Mobiel bereikbaar: 06-82662179   Mail: sociaalmakelaar@cranendonck.nl