WERKGROEPEN

Sociaal-maatschappelijk

Houdt zich bezig met o.a. voorzieningen en leefbaarheid zoals zorg, werk, openbaar vervoer, kinderopvang, verenigingen (o.a. locaties om carnavals-wagens te bouwen)

Doelen op korte termijn:
• Problematiek rondom overschrijding van aanrijtijd ambulance onderzoeken
 en verbeteren.
 
Algemeen:
• Behoud en verbeteren van huidige voorzieningen op sociaal   maatschappelijk gebied in Soerendonk.
 
Inmiddels is er de Sociaal Makelaar Mariëtte Claessens benoemt om snel te schakelen tussen hulpvragers en dorpsgenoten die hup willen aanbieden of hulpverleners.
 

Openbare ruimten

Meepraten over o.a. inrichting en onderhoud van de openbare ruimte zoals groenvoorziening en herinrichting centrum, verkeersveiligheid, overlast.

Doelen op korte termijn:

Verbeteren van de verkeersveiligheid om en nabij de basisschool.

Veilige oversteekplaatsen creëren voor voetgangers.
Opstellen van een plan van aanpak onderhoud openbaar groen en
tegengaan van zwerfvuil in centrum en wegbermen.
Voorzieningen treffen om zwerfvuil zoveel mogelijk te voorkomen.
Aanvullen straatverlichting tussen Zitterd en Maarheezerweg richting
Budel en het uitvoeren van de ‘klussenlijst’(= verbeterpunten die snel   gerealiseerd kunnen worden door de gemeente).


Doelen op middellange termijn:

Oplossingen voor de overlast van doorgaand vracht- en sluipverkeer.
Vergroten van fietsveiligheid op Strijperdijk voor het fietsverkeer naar en  van Leende.

Herinrichting van het Jan Maas plein in het centrum.

Algemeen:
Openbare ruimte in het dorp optimaal  beheren en gebruiken.