BOUWEN EN WONEN

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

 Een nieuwe ontwikkeling op het gebied wonen is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Aad van Leeuwen, vastgoedadviseur, is vertrouwd met deze materie en heeft hierover op 27-9 in de dorpsraad Zurrik een presentatie . Hij heeft zijn presentatie ter beschikking gesteld en is nu in zijn geheel te downloaden:
CPO
PDF – 1,5 MB 1214 downloads

 Patio bouw Dorpsakkers

Presentatie-pato_s Dorpsakker
PDF – 2,1 MB 1195 downloads

Uitslag van de Woonwens Enquête

Het woonwensonderzoek, met totaal 16 respondenten,
maakt duidelijk dat er in Soerendonk direct behoefte is aan:

 
  • 5 koopwoningen vrijstaand/half vrijstaand tussen € 250.000,- en   €    450.000,-
  • 4 huurwoningen voor ouderen, 2x onder en 2x boven de sociale huurgrens van € 710,- p.m.
  • 5 koopwoningen ouderen (patiobungalow) 1x onder € 200.000,- en 4x  boven € 200.000,-
  • 2 woningen te realiseren in CPO-samenwerking met een vastgoedregiseur.
Voor de 5 vrijstaand/half vrijstaand koopwoningen en de 2 woningen die gerealiseerd worden in CPO-samenwerking zijn er voldoende kavels beschikbaar in het dorp, als vrije bouwtitels of in het plan Dorpsakkers.
 
WoCom gaat binnen nu en vijf jaar inventariseren wat er met de woningen (voor ouderen) aan de Van Schaiklaan gaat gebeuren. Daarom zal het nog zeker 7 tot 10 jaar duren voordat er geschikte (sociale)huurwoningen voor senioren in Soerendonk beschikbaar zijn. Dat is een tegenvaller gezien de behoefte op (korte) termijn aan dit woningtype. Er is nu wel duidelijkheid wat betreft de huurmogelijkheden van levensloopbestendig wonen tot pakweg 2028. Tip: schrijf je op tijd in bij WoCom als je voor een dergelijke huurwoning in aanmerking wilt komen! 
 
Voor de bouw van 5 levensloopbestendige (patio)-bungalows zijn er in het plan Dorpsakkers kavels beschikbaar. Een eerste aanzet hiervoor is door Aad van Leeuwen gepresenteerd aan de geïnteresseerden. Voorlopig wordt uitgegaan van geschakelde patiowoningen met garage en de keuze voor een extra opbouw. De prijzen hiervoor variëren van € 300.000,- tot € 350.000,- v.o.n. Tijdens de bijeenkomst werd geopperd om te zoeken naar mogelijkheden waarbij de koopprijs komt te liggen tussen € 250.000,- tot € 350.000,- v.o.n. Dit zou mogelijk kunnen worden door niet 5, maar 6 patiowoningen te realiseren op de beschikbare kavels. 
 
Wie mee wil denken en interesse heeft in het bovengenoemde plan kan contact opnemen met Aad van Leeuwen, Vastgoedregiseur, info@ vastgoedregiseur.nl of 040 242 32 23. Doe dit dan vóór 15 april om deel te kunnen nemen aan de vervolgbesprekingen. Een pdf van het plan wat nu voorligt is te bekijken op www.doprsraadzurrik.nl
 
Werkgroep Bouwen en Wonen


Richt zich op b.v. realisatie starters- en seniorenwoningen, woonzorgcompex/brede school, herontwikkeling dorpscentrum en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven.

Doelen op korte termijn:

• Onderzoek onder de inwoners van Soerendonk naar de woningbehoefte
  op korte termijn (binnen 3 jaar) en middellange termijn (binnen 10 jaar)
• Het onderzoek richten op: wensen van starters, senioren, behoefte aan

  zorgwoningen (woon/zorgcomplex - brede school) en de zgn. ‘ruimte-
  voor-ruimte woningen’

• Bouwen op basis van Soerendonkse behoefte: om vergrijzing tegen te
  gaan en de leefbaarheid te bevorderen door een evenwichtiger
  leeftijdsopbouw. Noodzaak is dat de aankomende jeugd in Soerendonk
  kan blijven wonen wanneer ze aan zelfstandig wonen toe zijn.


Doelen op middellange termijn:

• Realisatie van de eerste woningen binnen 3 jaar en vervolgens een
  heldere bouwvisie en planning voor de middellange en lange termijn in
  Soerendonk


Algemeen:

• Realisatie van de eerste woningen binnen 3 jaar en vervolgens een
  heldere bouwvisie en planning voor de middellange en lange termijn in
  Soerendonk.