SAMENSTELLING DORPSRAAD tijdens de doorstart

Waarnemend Voorzitter:
Marcel lammers tel 06 10769264  m.lammers5@chello.nl
Secretaris:
Marcel Lammers tel. 0495 593 478 m.lammers5@chello.nl
Penningmeester
Mascha van Knippenberg  tel. 06-20643714 mvanknip@gmail.com
 
Werkgroep Sociaal Maatschappelijk
• Marcel Lammers m.lammers5@chello.nl
• Fred Smits fredsmits@outlook.com

Werkgroep Bouwen en Wonen
• Jac de Werdt jac.de.werdt@planet.nl
• Toos Slegers toosslegre37@gmail.com
• Sjaak van Happen j.vanhappen@benw-architecten.nl
 
Werkgroep Openbare Ruimte
• Milan van Knippenberg  famvanknip@hotmail.com
• Wiel Moors  wilmoors@live.nl
• Toon Smeets  toonenannie@hetnet.nl
• Hans Steinvoorte  hh.steinvoorte@gmail.com
• Henk Aarts info@henkaarts.nl
 
Ter ondersteuning op afroep beschikbaar:
Jos van Gennip tel. 0495 592 580 j.gennip7@chello.nl