Sociaal makelaar Mariëtte Claessens

Sociaal makelaar Mariëtte Claessens is het aanspreekpunt in Zurrik.

In Cranendonck zijn in iedere kern sociaal makelaars aangesteld om ervoor te zorgen dat hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners komt. Deze werken samen in een team met bewoners (vrijwilligers) uit het dorp en professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
 
Je kunt bellen voor ieder probleem waarvoor zich geen oplossing aandient. Ook kun je bellen om gewoon een praatje te maken over iets wat je bezighoudt. Mariëtte is naast klankbord ook een professional die samen met je op zoek gaat naar hulp of je doorverwijst naar de juiste instantie voor hulp, indien nodig of gewenst.
 
Mariëtte zegt: "We bezitten namelijk allemaal onze talenten en vaardigheden. De één heeft een bepaalde kracht en de andere weer zijn kunde. En er zijn altijd mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen kunnen we nuttig zijn voor een ander en hulp bieden waar hulp nodig is."
 
Mevrouw Pieters ziet bijvoorbeeld elk jaar weer op tegen het snoeien van haar klimroos, terwijl meneer Janssen van drie straten verder op rozen als hobby heeft. Mevrouw Pieters is weer een ster op de naaimachine. Ze maakt met alle plezier een broek voor iemand korter. Hoe komen vraag een aanbod bij elkaar?
 
Mariëtte speelt hierin een verbindende rol en brengt talenten bij elkaar. Door dienstenruil 'helpt u uw naaste', leer je meteen je dorpsgenoten op een heel andere manier kennen en maak je Zurrik nog socialer. 
 
Wil je graag ergens mee geholpen worden of wil je iemand anders helpen?
Mariëtte is iedere maandagochtend van 10:30 u tot 11:30 u te bereiken bij "Kom er in" in Den Donck.
Mobiel bereikbaar: 06-82662179   Mail: sociaalmakelaar@cranendonck.nl