Vergaderdata Dorpsraad 2018

De Dorpsraad komt 1 x per maand bij elkaar. Meestal op de laatste woensdag van de maand in gemeenschapshuis Den Donck, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Tijdens de rondvraag nodigen we je van harte uit om je eigen punten ter bespreking in te brengen.

De vergaderdata 2018 zijn als volgt:

 

• woensdag 31 januari
• woensdag 28 februari
• woensdag 28 maart
• woensdag 25 april
• woensdag 30 mei
• woensdag 27 juni
• woensdag 29 augustus
• woensdag 26 september
• woensdag 31 oktober
• woensdag 28 november

Agenda Dorpsraad 28-11
PDF – 222.4 KB 144 downloads