Vergaderdata Dorpsraad  2022

De Dorpsraad kwam 1 x per maand bij elkaar. Meestal op de laatste woensdag van de maand in gemeenschapshuis Den Donck, van 19.30 uur tot 22.00 uur. 

Begin dit jaar hebben we aangekondigd om als huidig  bestuur te willen stoppen. 

Vanuit de vergaderingen begin dit jaar zijn er een aantal  inwoners  (vooral nieuwe inwoners) bereid om in projecten hun bijdrage te willen leveren. 

In november nemen we afscheid van 5 bestuursleden. 4 bestuursleden blijven nog om de Stichting in de loop van volgende jaar over te kunnen dragen aan nieuwe bestuursleden.  

Er komen geen maandelijkse vergaderingen. Als er een vergadering komt zal dit tijdig via allerlei kanalen bekend gemaakt worden. 

De eerste komende vergadering ( met informeel karakter) is op 

woensdag 30 november as 

Deze vergadering staat in het teken van afscheid van 5 bestuursleden. 

 

 

 

Vergadering Dorpsraad Woensdag 30 november 2022
Word – 21,1 KB 356 downloads