Vergaderdata Dorpsraad 2019

De Dorpsraad komt 1 x per maand bij elkaar. Meestal op de laatste woensdag van de maand in gemeenschapshuis Den Donck, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Tijdens de rondvraag nodigen we je van harte uit om je eigen punten ter bespreking in te brengen.

De vergaderdata 2019 zijn als volgt:

 

• woensdag 27 november 
• woensdag 18 december  
• 

Vergadering Dorpsraad Zurrik 27 November 2019
PDF – 793.5 KB 7 downloads