HISTORIE DORPSRAAD

Het IDOP (Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma) van Zurrik is begin 2008 samengevat in een rapport. Da’s heel mooi, maar daar wilden we het niet bij laten! Om de plannen ook te realiseren is op 13 februari 2008 Stichting Dorpsraad Zurrik opgericht. Tijdens die oprichtingsvergadering zijn drie werkgroepen samengesteld om het leven en werken in Zurrik verder te verbeteren:

 

Werkgroep Bouwen en Wonen
Werkgroep Openbare Ruimte

 
Op 5 maart 2008 is door de Dorpsraad een lijst gepresenteerd met actuele (knel)punten in Soerendonk aan de Gemeente Cranendonck en andere partijen/gesprekspartners.
De Dorpsraad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die voor het dorp van belang zijn. De Dorpsraad heeft geen bevoegdheden te beslissen maar de gemeente moet wel tekst en uitleg geven waarom voorstellen niet worden overgenomen.
Meteen alles aanpakken, oplossen en zichtbaar maken is jammer- genoeg niet altijd mogelijk. Maar door regelmatige publicaties in de HAC, de Grenskoerier, op Zurrik Actueel, op deze website en binnen de besloten Facebookgroep kan iedereen de lopende ontwikkelingen volgen. Voor suggesties of opmerkingen kunnen de afzonderlijke werkgroepleden worden benaderd. Zo houden we samen Zurrik leuk en leefbaar.